Zadzwoń do nas: 692 249 755, 606 891 033

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii. Studia ukończyłam z wyróżnieniem na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem w trakcie specjalizacji z zakresu Psychologii Klinicznej, realizowanej przez Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Podyplomowo ukończyłam Szkołę Psychoterapii Uzależnień CEDR w Czarnym Borze, przy Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień i pozostaje w trakcie procesu certyfikacji na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień. Realizuję również 4-letnią Szkołę Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia dotyczące tematyki psychoterapii uzależnień, terapii dla osób współuzależnionych oraz pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

W swojej pracy pomagam osobom, które borykają się z problemem uzależnień: chemicznych (jak alkohol, narkotyki) i behawioralnych (jak zakupy, hazard, Internet). Terapeutycznie pracuję z rodzinami osób uzależnionych (osoby z syndromem współuzależnienia oraz Dorosłe Dzieci Alkoholików). Pomagam osobom doświadczającym przemocy. Prowadzę także terapię osób z zaburzeniami lękowymi oraz depresyjnymi, doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych, a także przeżywających kryzysy.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży. W swojej pracy opieram się głównie na technikach terapii poznawczo – behawioralnej.

Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień, na Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień we Wrocławiu oraz w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.

W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. Kieruję się zasadami szacunku
i wzajemności. Bardzo ważny jest dla mnie komfort Klienta. Staram się towarzyszyć w wyborze własnej drogi, podejmowaniu decyzji, odkrywaniu siebie i poszukiwaniu rozwiązań. Pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

W ALTERATIO zajmuję się również działalnością szkoleniową, zarówno dla grup otwartych, jak i klientów biznesowych. W prowadzeniu szkoleń bliskie jest mi podejście eklektyczne, integrujące różne style i podejścia, w zależności od aktualnych potrzeb grupy.

Close Menu