Zadzwoń do nas: 692 249 755, 606 891 033

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania i rozwoju dziecka z autyzmem. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia dotyczące tematyki rozwoju, diagnozy i terapii, I stopień szkolenia EEG Biofeedback, szkolenie z psychodietetyki i dietetyki organizowane przez Akademie Dietetyki. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapeutycznej we Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Na co dzień pracuje W Stowarzyszeniu Św. Celestyna gdzie prowadzę terapię indywidualną jak i grupową dzieci ze spektrum autyzmu, jak i innymi niepełnosprawnościami. W swojej pracy koncentruje sie na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta dopasowaniu odpowiednich metod terapii w celu osiągnięcia optymalnego rozwoju.

Jestem psychologiem szkolnym, przedszkolnym. Wykonuje badania psychologiczne, prowadzę terapię wczesnego wspomagania rozwoju, trening umiejętności społecznych i psychomotorykę. Od 2018 roku współpracuje w zespole diagnostycznym, diagnozując całościowe zaburzenia rozwojowe.

Terapeutycznie pracuję z pacjentami, którzy doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji, zmagają się z z zaburzeniami nastroju, depresją i obniżonym poczucie własnej wartości. Pomagam osobom z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami odżywiania. Od dawna interesuję się zdrowym odżywianiem i psychodietetyką, udzielam konsultacji o sposobach wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych, a przede wszystkim skupiając się na sferze emocjonalno- motywacyjnej mobilizacji i utrzymaniu owych postanowień.

Od 2018 roku jestem organizatorem konferencji naukowej dotyczącej tematyki – Diagnoza i Terapii Autyzmu. Swoją wiedzę i kompetencje nieustannie pogłębiam uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, a pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Close Menu