Zadzwoń do nas: 692 249 755, 606 891 033

Jestem absolwentką Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie uczestniczę w całościowym akredytowanym kursie psychoterapii organizowanym przez Wrocławską Fundację Rozwoju Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii, w podejściu Integratywnym. Ukończyłam Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania Matrik, w trakcie studiów uczestniczyłam w kursie Coaching i Mentoring w praktyce.  

Posiadam bogate,  12 letnie doświadczenie w zakresie rozwoju osobistego menedżerów i pracowników różnych organizacji. Prowadziłam zarówno sesje indywidualne, jak i warsztaty grupowe. Jestem ekspertem w szkoleniach z zakresu komunikacji asertywnej, budowania partnerskich relacji w zespole, kierowania zespołem, motywowania, prowadzenia  trudnych rozmów z pracownikami oraz  rozwiązywania konfliktów w zespole. Przeprowadziłam wiele programów rozwojowych dla kadry menadżerskiej. Prowadzę sesje coachingowe indywidualne i zespołowe, w tym z  menadżerami, kierownikami,  w których skupiam się na budowaniu pewności siebie oraz tworzeniu pozytywnych relacji w zespole. W zakresie warsztatów grupowych prowadzę projekty mające na celu rozwiązywanie konfliktów i budowanie otwartej komunikacji. Organizuję spotkania moderacyjne z zespołami, w celu wspierania ich w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w pracy i budowania skutecznej współpracy i komunikacji.

W zakresie sesji indywidualnych prowadzę spotkania głównie z menedżerami wyższego szczebla. Skupiam się na rozwoju ich kompetencji społecznych oraz osobistych. Pomagam w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.  Dodatkowo mój profesjonalizm, bogate doświadczenie zawodowe oraz wykorzystywanie wiedzy psychologicznej pozwalają mi na dotarcie do rzeczywistych przyczyn trudności występujących u danego klienta i zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą na rozwiązanie problemów.

W swojej pracy wykorzystuję założenia Psychoterapii Integratywnej, korzystając z narzędzi różnych podejść terapeutycznych, co powoduje, że staram się dopasowywać metody do potrzeb i możliwości klientów. 

Close Menu