Zadzwoń do nas: 692 249 755, 606 891 033

Psychoterapia jest spotkaniem dwojga osób. Spotkaniem polegającym na rozmowie. Nie jest to jednak zwyczajna rozmowa, jak z koleżanką na kawie. Psychoterapeuta nie da gotowej recepty na rozwiązanie życiowego problemu, nie powie „weź się w garść”. Jest za to osobą, która do takich rozmów przygotowuje się przez lata.

W czasie psychoterapii możemy przenosić się do zdarzeń z przeszłości, analizować teraźniejsze doświadczenia czy tworzyć plany na przyszłość. Terapeuta to osoba, która będzie w tych przeżyciach towarzyszyć, bezpośrednio nie uczestnicząc w codziennym życiu Klienta ale nawiązując szczególny rodzaj więzi, opartej na dyskrecji, szacunku i akceptacji.

Psychoterapia to proces, rozłożony w czasie. Jeden trwa krócej, drugi dłużej – każda psychoterapia jest dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta.

Psycholog jest osobą, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Psychiatra to osoba, która ukończyła studia na wydziale lekarskim, następnie ukończyła specjalizację z zakresu psychiatrii, jest więc lekarzem psychiatrą.

Psychiatra stawia diagnozę lekarską i może wystawić zwolenienie lekarskie, może również przepisać receptę.

Aby rozpocząć psychoterapię należy najpierw umówić na sesję diagnostyczno – konsultacyjną z psychoterapeutą. 

Psychoterapeuta podejmuje decyzję o rozpoczęciu lub nie psychoterapii. W przypadku gdy uzna to za konieczne może kierować do innego specjalisty.

Czas trwania każdej psychoterapii może być różny. Są terapie krótkoterminowe, trwające na przykład pół roku, są również takie które trwają kilka lat.

Zależy to przede wszystkim od podejścia w jakim pracuje dany psychoterapeuta. Jest to bardzo indywidualny aspekt każdego z procesów terapeutycznych. 

Każdy z nas jest inny, nie możemy porównywać jednej psychoterapii do drugiej. Każda jest niepowtarzalna i wyjątkowa.

Rozpoczynając proces psychoterapii wielu Klientów zastanawia się nad tym, na ile mogą się otworzyć i szczerze rozmawiać o swoich doświadczeniach z psychoterapeutą. Psychoterapia, to zawód zaufania publicznego, co powoduje, że psychoterapeuta jest objęty obowiązkiem dotrzymania tajemnicy zawodowej. Co za tym idzie, nie może udzielać informacji dotyczących swoich Klientów czyli ich imion i nazwisk, osobom trzecim. Nie może również udzielać informacji dotyczących problemów z jakimi zgłaszają się Klienci.  Reguluje to ustawa: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763; dalej: „ustawa o zawodzie psychologa”) psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

Klientowi gwarantuje poufność kontrakt, który jest zawierany z psychoterapeutą na początku procesu psychoterapii. Zwiera on szczegółowe informacje dotyczące przebiegu tego procesu oraz zasad obowiązujących zarówno psychoterapeutę, jak i Klienta.

Dochowanie tajemnicy przez psychoterapeutę jest warunkiem koniecznym prawidłowo prowadzonego procesu psychoterapii. Tylko w bezpiecznych warunkach Klient jest w stanie w pełni się otworzyć i ujawnić te problemy, które najbardziej go nurtują i pracować nad nimi.

Psychoterapia, to proces pomagania innym, głównie poprzez zbudowanie relacji pomiędzy Klientem a psychoterapeutą. Relacja ta powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, bo tylko wtedy może nastąpić zmiana. To powoduje, że Klient ma możliwość zmiany terapeuty, jeśli nie czuje się przy nim komfortowo lub nie jest w stanie mu w pełni zaufać.

Klienci bardzo często podejmują decyzje o wyborze terapeuty, nie do końca znając założenia nurtu psychoterapii, w jakimi ten terapeuta pracuje. W tym celu, w trakcie początkowych spotkań, terapeuta przedstawia swój sposób pracy, a klient może zdecydować, czy to mu odpowiada. Klient może również w trakcie trwania procesu dokonać zmiany terapeuty, jeśli stwierdzi, że taki sposób pracy nie pomaga mu.

Każda zmiana dotycząca naszego sposobu działania lub postrzegania świata dokonuje się wtedy, kiedy jej chcemy i jesteśmy na nią otwarci. Warsztaty z rozwoju osobistego służą lepszemu poznaniu siebie i dostarczają wiedzy oraz narzędzi do lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nie jest jednak możliwe dokonanie zmiany, jeśli nie będziemy stosować tych narzędzi i działać bardziej świadomie, nawet jeśli na początku będzie to bardzo trudne, np. przyznanie się do swoich słabości. Sam udział w warsztatach nie odmieni życia, natomiast może poszerzyć wiedzę i spowodować, że Uczestnicy będą chcieli wprowadzić zmiany w dotychczasowym sposobie działania, a to w konsekwencji może odmienić życie.

Coaching zakłada rozwój osobisty, więc nie polega on na tym, że Klient realizuje zadania, które otrzymuje podczas sesji z coachem. Wtedy nie powiększałby swojego wachlarza możliwości, tylko uczyłby się pewnych schematów działania, które w danych warunkach mogą się sprawdzić ale w innych już nie. Dodatkowo człowiek szybciej się uczy i zapamiętuje te informacje, które były wynikiem jego doświadczenia lub refleksji. To, co ma narzucone z zewnątrz może często negować i uważa, że nie sprawdzi się w jego życiu. Dlatego podczas sesji coachingowej to Klient generuje rozwiązania, natomiast coach zadaje odpowiednie pytania i zmusza do refleksji. Może również pokazywać korzyści oraz zagrożenia wynikające z danego rozwiązania, ale to Klient sam decyduje co ostatecznie zrobi.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, na które nie znajdujesz powyżej odpowiedzi to skontaktuj się z nami.

Close Menu